начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2014-10-28
Членовете на Постоянната комисия по заетост одобриха предложените 10 регионални програми от общините в областта

Членовете на  Постоянната комисия по заетост одобриха предложените 10 регионални програми от общините в областта. Според специалистите те са съвместими с посочените в Областната стратегия за развитие приоритети и допринасят за разрешаването на редица регионални и социални проблеми. Общата стойност  на  предложените регионални програми е 1 349 260,88 лева,  от които 1 283 380,88  лева е исканата субсидия  от ДБ  и  65 880 лева е собствен принос на общините.  Заложените работни места в регионалните програми на всички общини са 399. 

  Община Елена  - „Поддръжка  и облагородяване на спортни терени и съоръжения, детски площадки и гробищни паркове”.   По програмата се предвижда   разкриването на 30 работни места за  срок от 6 месеца   на 8 часов работен ден за   поддръжка, облагородяване  на спортни терени, детски площадки и гробищни паркове  в 6 населени места от общината. Целевата група към която е насочена програмата са безработни  младежи до 29 г. и безработни лица над 50 годишна възраст.

Бюджетът на регионалната програма е 88 858,80 лева като всичките са от ДБ.

 

  Община Златарица – Депозираната регионална програма предвижда   разкриване на 100 работни места за 8 месеца за   безработни лица  над 50 г. и  такива с ниска или нетърсена на пазара на труда квалификация и недостиг на ключови компетентности, в. т. ч безработни с ниско образование

(вкл. от ромски произход).  Лицата ще извършват дейности, свързани с поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Златарица.

Необходимите средства за реализация на програмата са 404 024,00 лева,  от които осигурени от община Златарица са 45 000, а исканата субсидия е 359 024,00  лева.

Община Лясковец - Програмата цели продължаване на образователната подкрепа и семейно консултиране на отпаднали или в риск  да отпаднат от училище деца  и техните семейства и ще се реализира в 6 населени места в община Лясковец. Тя ще се реализира в партньорство с  Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Лясковец. Предвижда  осигуряване на 6 месечна заетост на 10 безработни лица  до 29 години и лица извън работната сила, желаещи да работят в т.ч обезкуражени лица.

Общата стойност на  програмата е 31042,40 лева,  от които 28 542,40 – от ДБ и 2 500 лева са осигурени  от  общината.

 

 Община Полски Тръмбеш -  Регионалната програма предвижда  осигуряване  6 месечна  заетост и социална  интеграция на 14 безработни  лица  до 29 год. с подгрупа до 25 год., които нито се обучават нито са заети и  лица над 50 г. Дейностите са  свързани с поддържане,  хигиенизиране, охрана на материалната база, продажба на билети и организиране на дейностите на на минерални бани и плувен басейн (басейните  в местността „Ловен парк” и лечебни минерални бани в град Полски Тръмбеш).

Общата сума, която е необходима за реализация на програмата е 43 147,00лева,  от които 41 467,00 от ДБ и  1680,00лева - осигурени от общината.

Община Сухиндол   - „Да съхраним община Сухиндол чиста, красива и привлекателна за живеене”.  Програмата  е за срок от 6 месеца и  предвижда  осигуряване на заетост на 40 безработни  лица  над 50 г. и до 29 год. Планираните дейности са  насочени към почистване на корита,  отводнителни канали и дерета, почистване на нерегламентирани сметища и провеждане на мероприятия за недопускане на нови сметища, почистване на четвъртокласна пътна мрежа и почистване и поддръжка на общински паркове и  градинки.  Стойността на програмата е 118 477,92 лева от ДБ. 

 

 Община Велико Търново -. Програмата ще се реализира за срок от 12 месеца и  ще осигури заетост на 54 безработни лица над 50  години  и такива до 29 год., които нито се обучават нито са заети регистрирани в ДБТ Велико Търново. Основна цел  на програмата е осигуряване на заетост и социално включване на безработни лица в дейности по  осигуряване на охрана и безопасна среда за деца и възрастни в 52 обекта (училища, детски ясли и градини и специализирани институции за деца и възрастни) на територията на  12 населени места в Община Велико Търново. Охраняването ще се извършва според предписанията  на органите на МВР.

Необходимите средства за реализация на  програмата  са 297 954,24 лева  като 5400,00 лева  е  общинското финансиране, а от  исканата субсидия от ДБ  е 292 554,24 лева

 

  Община     Свищов   - „Подобряване европейския облик на град Свищов  чрез почистване и отводняване на улици, дерета и канали“.   Общата  продължителност на програмата  е  6 месеца   и предвижда  наемането на 6 безработни лица, които ще  извършват почистване на речни корита, канали  и дерета. Програмата е насочена към безработни  младежи до 29 г. с подгрупа до 24 г. и безработни лица над 50 годишна възраст.    Общата сума необходима за реализация на програмата е 17 000 лева, 13000 е исканата субсидия от ДБ и 4 000 са осигурени от общинския бюджет.  Община Стражица  Програмата  е разработена съобразно приоритетите на община Стражица и предвижда дейности по поддоржане на пътища от общинска ІV-класна пътна мрежа – почистване на канавки, подравняване на банкети, изсичане на дървета и храсти в обхвата на пътя и др. Тя ще се реализира за срок от 6 месеца  и  ще осигури заетост на 35  безработни лица на 8 часов работен ден.  Програмата е насочена към безработни с ниска или  нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности и безработни лица над 50 г. 

Бюджетът на програмата е 105 340,00 лева  като  общината осигурява 1600 лева, а исканата субсидия от ДБ е  103 740,00  лева.

    Община Горна Оряховица.  - Регионалната програма предвижда извършването на дейности по  поддръжка, почистване  на гробищни паркове в  населените места в община Горна Оряховица. Предвижда се  осигуряване на 6 месечна заетост на 20  безработни лица с ниска или  нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности и безработни лица над 50 г.  Бюджетът на програмата е 63 000,00 лева, като  3 000,00 лева  са общинско финансиране и 60 000,00 от ДБ.

 

 Община  Павликени,   „Поддържане на чистотата – основен приоритет за запазване на екологичното равновесие в община Павликени”   Предвижда  заетост на 90  безработни лица за срок от 6 месеца. Обект на програмата са безработни на д 50 г. , с ниска или без квалификация и младежи до 29 г. с подгрупа до 24 г. Заложените по тази програма дейности ще се реализират   на територията на община Павликени и имат за цел почистване на нерегламентирани сметища и провеждане на мероприятия за недопускане на нови такива, почистване  и поддържане на гробищни паркове и почистване на реки и дерета. Стойността на програмата е 269 275,32 лв.,  от които 266 575,32 лева от ДБ и 2700,00 лева осигурени от общинския бюджет.

 

Депозираните от десетте общини  на територията на областта регонални програми ще бъдат изпратени в Министерство на труда и социалната политика за включване  в Националния план за действие по заетостта  през 2015 година. Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново