начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2014-10-22
Областният управител взе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на СЦР

Областният управител на Велико Търново проф. д-р Георги Камарашев взе участие в заседанието на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), което се проведе в Разград. Двадесет и третото заседание се свиква от д-р Илиян Драмалиев - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Разград на основание чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.  В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра, заместник-областният управител на област Русе, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – университети на територията на района, Агенция за социално подпомагане, „Географика“ ООД - София, Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе и Форум Гражданско участие. На днешното заседание беше обсъден и приет проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район през 2015 г. В съответствие с разпоредбите на чл. 1 и чл. 10 на Постановление на МС № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., бяха определени представители на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и оперативните програми за периода 2014-2020 г. Регионалният съвет определи и свои представители в Националния експертен съвет за изменения по климата, който е консултативен орган към Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване изменението на климата. На заседанието беше представено Споразумение за регионално сътрудничество в Северен централен район по проект „Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност“. Представител на „Географика“ ООД информира членовете на Съвета относно методиката и основните дейности по изготвяне на последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2007-2013 г. Изпълнителният директор на Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе представи информация относно процеса на разработване на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2014-2020 г.

 Източник: Областна администрация-Разград
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново